Your Company Logo HereOdborné restaurování a výroba replik historického nábytku

O restaurování

Při restaurování se řídím myšlenkou, že každý kus nábytku má svůj příběh, o čem svědčí  drobné stopy po používání, neboli patina. Tyto známky po historii dotváří celkovou hodnotu (cenu) historického nábytku.

Jsou zde kladeny velké nároky na restaurátora, který musí poznat, jaké stopy po historii jsou žádoucí a které je lepší zmírnit nebo úplně odstranit. Tyto stopy se v žádném případě nesmí brousit, ale upravovat restaurátorskými postupy, které jsou šetrné k historicky hodnotnému předmětu.

Kvůli zachování identity a hodnoty historického nábytku se snažím používat původní materiály a technologie, které byly použity při výrobě každého kusu nábytku. Restaurovaný kus tak neztrácí nic ze své ceny a jeho hodnota bude  nadále stoupat. Při restaurování dbám vždy na originalitu každého kusu nábytku a ctím rukopis, který autor na díle zanechal.

Před i během celého restaurování hodnotného předmětu pořizuji snímky restaurátorských zákroků kvůli možnosti vytvoření restaurátorské dokumentace, jenž opět zvyšuje hodnotu, vytváří a podtrhuje výjimečnost předmětu.

V restaurátorské dokumentaci je sepsáno vše od historie předmětu a historického zařazení až po postup restaurování a porovnání výsledků restaurování ve fotodokumentaci.  

Každému nábytkovému kusu, jakož to k originálu, je věnována prvotřídní pozornost a je s ním nakládáno individuálně, s maximální pečlivostí.

                                                

 

 

 

 

Při zaslání fotografií klienta, nabídnu hrubý odhad prací a orientační ceny. Po schválení a dalším průzkumu bude seznam prací a cen upřesněn.